Giờ đã đến lúc chúng mình cùng nhau thụt thò trong ngôi nhà vắng Rina Kanda